Konstellatsioon on grupimeetod, kus tehakse nähtavaks alateadlikud seosed erinevate inimsuhete või gruppide vahel. Konstellatsiooni ehk süsteemsete lahenduste meetodi rajaja on saksa psühholoog ja terapeut Bert Hellinger (1925 – 2019). Hellinger alustas oma meetodiga 1980ndatel, integreerides sellesse võtteid klassikalisest pereteraapiast, psühhodraamast, NLP-st ja paljudest muudest teraapiatest, mida ta oli varasemalt õppinud.

Bert Hellinger avastas, et kõik inimeste sisepinged ja konfliktid saavad alguse kolme armastuse seaduse rikkumisest: kuuluvuse seadus, hierarhia seadus ja tasakaalu seadus. Kui neid seadusi uuesti järgima hakata, saabub inimhinge rahu ja tema suhted tervenevad. Seda konstellatsioonides tehaksegi.

Konstellatsioone on mitut liiki:

  • Perekonstellatsioonid – käsitlevad suguvõsa siseseid mustreid kuni 7 põlve ulatuses.
  • Struktuursed konstellatsionid – käsitlevad haigussümptomeid või isiksuse erinevaid sisemisi tahke, rolle.
  • Organisatsiooni konstellatsioonid – käsitlevad tööalaseid teemasid.
  • Ühiskondlikud konstellatsioonid – käsitlevad suuri globaalseid, riikide või rahvuste vahelisi teemasid.

Perekonstellatsioon on süsteemne meetod teadvustamaks suuremat pilti oma suguvõsa mõjudest enda isiksusele. Perekonstellatsioon võib hõlmata ühte või mitut põlvkonda ja sel moel paljastada alateadlikud sidemed vanavanemate või kaugemate esivanematega. Niimoodi saavad nähtavaks varjatud jõud, mis meid juhivad. Nendeks võivad olla peidetud tunded, esivanematelt üle võetud käitumismustrid ja moraalsed hoiakud, süütunded, hirmud ja foobiad.

Meetodi rakendamise tulemusena võib nähtavaks saada, kuidas kroonilised haigused, foobiaid või ootamatud suhete katkemised võivad läbi alateadlike sidemete olla seotud meile eelnenud põlvkondade raskete saatustega. Armastusest oma esivanemate vastu soovime võtta osa nende koormat enda kanda. Sellega aga paneme sageli kinni enda elujõu või kaotame osa oma elurõõmust. Õnneks on võimalik kõike seda muuta!

Lahenduse ja vabanemise toob tegelikkuse nähtavaks saamine ja selle vastu võtmine sellisena nagu see on. Öeldakse, et meie juurtes peitub meie jõud ja vägi. Konstellatsiooni meetod aitabki ühineda oma suguvõsa väega!

Perekonstellatsioon kestab ühele inimesele tavaliselt 1-1,5h. See algab lühikese intervjuuga konstellööri ja kliendi vahel, kus selgitatakse välja kliendi teema ja kliendi poolt soovitud tulemus oma teema osas. Korraga saab konstellatsioonis käsitleda vaid ühte teemat. Kui kliendil on mitu teemat korraga, siis tuleb tal langetada valik kõige prioriteetsema kasuks.

Kui teema on selgelt sõnastatud, valib klient osalejate hulgast esindajad endale ja teistele olulistele isikutele või elementidele, kes teemaga on seotud. Näiteks emale, isale, lapsele, partnerile, haigussümptomile.

Seejärel palub konstellöör kliendil paigutada asendajad ruumis vastavalt oma sisetundele. Konstellatsioon ongi alanud. Konstellatsioon toob nähtavale kliendile juba teadaolevad dünaamikad, mis toovad äratundmisrõõmu ning samuti varjatud dünaamikad, mis tekitavad üllatuse. Kõrvalt oma loo nägemine tekitab kliendis tavaliselt uued taipamised ja vaatenurgad oma elule, mis aitavadki tal liikuda tervenemise suunas.

Tallinnas on võimalik selle meetodiga tutvuda minu töötubades, mis toimuvad 2 x kuus.

Osalemine ei eelda varasemaid teadmisi psühholoogiast ega konstellatsiooni meetodist. Kõik on oodatud!

Registreerimine ja täpsem info töötubade kohta siin.

 

Alates 2013 viin igal kevadel ja sügisel Tallinnas läbi konstellatsiooni lühikursust.

Loengusarja käigus tutvume perekonstellatsiooni põhimõtetega, harjutame paremini tunnetama ning teeme huvitavaid disaine, mis avavad uued dimensioonid meie alateadlike seoste kohta suguvõsaga. Vaata täpsemat programmi siit.

 

Kaks korda aastas on võimalus osaleda konstellatsiooni 3-päevases laagris. Lisainfo ja registreerimine siit.

 

Eesti keeles on ilmunud järgmised perekonstellatsiooni meetodit tutvustavad raamatud:

  • “Tegelikkuse tervendav jõud”, Wilfried Nelles Kirjastus “Väike Vanker” 2010.
  • “Perekonna varjatud seadused”, Tiiu Bolzmann Kirjastus “Väike Vanker” esmatrükk 2013
  • “Me saame muuta, kui me näeme!”, Maire ja Helena Taska 2020
  • “Sa oled üks meist. Süsteemseid lahendusi õpetajatele, õpilastele ja lastevanematele.” Marianne Franke-Gricksch; Kirjastus Bunga 2020
  • “Isegi kui see maksab mulle elu! Haiguste ja sümptomite konstellatsioonid.” Stephan Hausner; Kirjastus Bunga 2021
  • “Armastuse varjatud sümmeetria” Bert Hellinger, Gunthard Weber, Hunter Beaumont; Kirjastus Bunga 2021

 

Mina konstellatsioonidest: 

Intervjuu Kristel Rannamehega Eesti Naise podcastis “Vaimne tervis” (23. november 2020)

Video Kristel Rannamehega Pesapuu Perekeskuses (nov 2021) Teema: Kuidas konstellatsioonid meid aitavad?

Intervjuu Kristel Rannamehega Ausad Naised podcastis – Meist saab alguse uus blueprint!   (9.juuli 2022)

Video Kristel Rannamehega Eesti Professionaalsete Konstellööride Assotsiatsiooni podcastis (sept 2023). Teema: Paarisuhete kitsaskohad läbi konstellatsioonide

 

Jooksev info minu konstellatsioonide kohta ka Facebookis. Pane LIKE ja ole kursis! https://www.facebook.com/konstellatsioonid