Stressijuhtimine

StressijuhtimineKoolituse eesmärk

Stressijuhtimise koolituse eesmärgiks on mõista paremini stressi olemust ning õppida võimalikult varakult märkama stressi esimesi tundemärke. Õppida pingelistes situatsioonides end paremini juhtima kasutades erinevaid psühholoogilise enesekaitse meetodeid ja lõdvestustehnikaid.

Mõelda paremini läbi iseenda tugevused ja ressursid, millele saab toetuda ning järjestada oma prioriteedid, et olla paremini motiveeritud pingetega toime tulema.

Koolituse maht

8 akadeemilist tundi

Koolituse teemad

 • Mis on stress, kuidas seda ära tunda?
 • Hea ja halb stress?
 • Millal stress võib muutuda läbipõlemiseks ja kuidas seda vältida?
 • Minu pingeallikad – kas tean ja tunnen neid?
 • Praktiline harjutus – stressitest
 • Aju ehitus ja selle seosed stressi ning emotsioonidega
 • Emotsioonide juhtimine – sisemise tasakaalu leidmine
 • Kuidas toime tulla vihaga, kurvameelsusega, stressiga?
 • Kolm moodust pingetega toime tulekuks
 • Praktiline lõdvestav harjutus
 • Minu tugevused ja ressurss
 • Kui selged on mu eesmärgid?
 • Mis mind motiveerib tegutsema?
 • Sügavamad väärtused minu elus

Pärast koolituse läbimist osalejad

 • On paremini aru saanud stressi olemusest ja oskavad ära tunda stressi ilmnemise märke
 • Teavad, mis tekitab nende elus pingeid ja stressi ning kuidas sellega toime tulla
 • Saavad juurde eneseusku ja enesekindlust, kuidas paremini oma emotsioone juhtida
 • Mõistavad selgemalt enda ootusi, vajadusi ja eesmärke

Koolitusmeetodid

 • seminar, interaktiivsed loengud
 • praktilised harjutused ja ülesanded
 • harjutuste analüüs ja tagasiside

Koolitaja

Kristel Rannamees – psühholoogiasuuna koolitustreener, NLP-praktik, Eesti Transpersonaalse Psühholoogia Assotsiatsiooni liige

Loe stressi teemalist artiklit.

Huvi korral küsi lisa