Praktilise psühholoogia ABC algajatele

Seminari eesmärk

Seminari eesmärk on saada teadlikuks erinevatest süvapsühholoogilistest mõjuteguritest enda ja teiste käitumises ning seeläbi jõuda suurema mõistmise ja sisemise selguseni. Nii mõnedki segased tunded või seni vastamata küsimused on saanud selle seminari käigus vastuse.

Kestvus

5 moodulit x 3 tundi. 18.00.-21.00.

3 tunnise mooduli jooksul vaheldub teoreetiline osa põnevate praktiliste harjutustega, mille käigus on võimalik seostada iseenda isiklikke kogemusi vastkuuldud teooriaga. Samuti saab kuulata grupikaaslasi ning kaasa mõelda kuipalju nende kogemused sarnanevad enda omadega. Seminaril osalemine ei eelda varasemaid psühholoogiaalaseid teadmisi.

Teemad

Isiksuse strktuur ja ülesehitus


Sissejuhatus: Inimpsüühika struktuur ja selle erinevad osad
Alateadvus, päevateadvus ja üliteadvus.
Ego versus Tõeline Olemus.
Kes on minu alateadvuse väravavalvur ja mille eest ta mind elus kaitseb?

Isiksuse erinevad arenguetapid sünnist surmani

Isiksuse kujunemise loomulik arengukäik
Mis juhtub hilisemas eas, kui mõni arenguetapp jääb korralikult läbimata?
Imikuea kiindumisfaas ja kuidas see mõjutab minu võimet kedagi lähedale lasta partnerlussuhetes.
Oidipaalne faas – liigse armukadeduse, perfektsionismi ja kontrollimaania algpõhjused
Kompetentsusfaas ja kuidas see mõjutab minu võimet elus läbi lüüa.
Puberteediea mässumeelsus ja mis riskid kaasnevad hilisemas eas, kui selles faasis puudub julgus täiskasvanutele vastanduda?

Meie erinevad minad ehk isiksuse allstruktuurid

Millised on minu erinevad minad?
Kas ma olen teadlik oma domineerivatest minadest?
Kui palju neid on?
Kas mul on ka allasurutud minasid?
Palju neid on?
Kuidas allasurutud minad võivad saboteerida minu igapäevaseid tegevusi ja mõjutada minu suhtumist maailma?
Kuidas teise inimese allasurutud mina võib mulle pinnuks silmas olla?
Kuidas ma oma domineeriva mina suhtes pime võin olla?
Mida mu erinevatel minadel öelda oleks, kui neile sõna anda?

Hingehaavad ja hirmud

Hingehaavade teke varases lapseeas ja nende avaldumine täiskasvanu elus
Kuidas 5 hingehaava meie elu juhivad?
5 hingehaava – mahajäetus, tõrjutus, alandatus, reedetus, ebaõiglus
Enda hingehaavade tuvastamine
Hingehaav – vihje eluülesandele
Hingehaava kingitus
Hingehaava tervendamine

Unenäod ja nende tõlgendamine psühholoogia keeles

Unenäod kui sõnum alateadvuselt
Erinevad unenägude liigid
Korduvad unenäod ja nende tähendus
Hirmuunenäod
Kas unenägusid on võimalik tellida?
Kas unenägusid on võimalik juhtida?
Miks mõned inimesed ei näe unenägusid?
Unenäod ja neis ilmnevad sümbolid
Praktiline harjutus – Kuidas unenägusid tõlgendada?

NB! Soovitav on sellele moodulile võtta kaasa enda 1-2 unenägu, millele ei oska seletust leida.

Juhendab

Kristel Rannamees

Mooduleid on võimalik tellida ka üksikute loengutena.