Kursused

22. mai 2018

Perekonstellatsiooni laager

Järgmine laager: 3.- 4. august 2019
22. mai 2018

Perekonstellatsiooni loengusari

Järgmine kursus: Algusega 24. september 2019
20. mai 2018

Meditatsioonikursus algajatele

Järgmine kursus: sügis 2019